ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 8
ปานกลาง 1 1 1 10
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

very good

05-09-2018
22:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

------

30-06-2018
17:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีคะ

27-03-2018
13:07

กิ่งผกา

สินค้าตรงตามที่สั่ง & ได้รับสอนค้าเร็วมั๊กๆ

05-03-2018
11:04

วัชรีย์

ดี

03-02-2018
21:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งเร็ว สินค้าไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

10-01-2018
15:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าครบตามที่สั่งซื้อ ส่งสินค้าเร็วมาก

15-12-2017
13:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

โอเค

07-08-2017
21:25