การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 20.00
0.03 - 0.10 20.00
0.11 - 0.25 25.00
0.26 - 0.30 30.00
0.31 - 1.00 60.00
1.01 - 1.30 80.00
1.31 - 2.00 100.00
2.01 - ขึ้นไป 150.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 30.00
0.03 - 0.10 40.00
0.11 - 0.25 50.00
0.26 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 80.00
1.01 - 1.50 100.00
1.51 - 2.00 120.00
2.01 - 2.50 140.00
2.51 - 3.00 160.00
3.01 - 3.50 180.00
3.51 - 4.00 200.00
4.01 - 4.50 220.00
4.51 - 5.00 240.00
5.01 - 5.50 260.00
5.51 - 6.00 290.00
6.01 - 6.50 310.00
6.51 - 7.00 340.00
7.01 - 7.50 360.00
7.51 - 8.00 390.00
8.01 - 8.50 420.00
8.51 - 9.00 450.00
9.01 - 9.50 470.00
9.51 - 10.00 500.00
10.01 - 11.00 520.00
11.01 - 12.00 540.00
12.01 - 13.00 555.00
13.01 - 14.00 570.00
14.01 - 15.00 585.00
15.01 - 16.00 600.00
16.01 - 17.00 620.00
17.01 - 18.00 635.00
18.01 - 19.00 650.00
19.01 - ขึ้นไป 665.00