ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 2 5
ปานกลาง 0 0 2 4
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวย

22-01-2020
02:24

ธีรภัทร

พระกระเด็นออกมาจากเบ้ากล่องปรับปรุงด้วย

11-05-2019
21:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีเยียม

04-12-2018
18:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

31-07-2018
16:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

31-07-2018
11:59