ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 2 2 49
ปานกลาง 1 1 9 139
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ชไมพร

สินค้าดีค่ะลองใจแล้วถูกใจมาก

16-03-2019
09:40

ชไมพร

สินค้าโอเคค่ะ

02-02-2019
11:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

06-04-2018
13:32

Kosum

สินค้าแพคมาดีค่ะ

20-03-2018
11:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

ประทับใจ

26-01-2018
11:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

เนื้อผ้าดีมากค่ะ

22-01-2018
20:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

30-11-2017
10:32

สุดาทิพย์

บริการดีค่ะ

06-11-2017
08:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

08-10-2017
07:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินคตามภาพ

21-08-2017
01:13