การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 2.00 150.00
2.01 - 3.00 250.00
3.01 - 4.00 350.00
4.01 - 5.00 450.00
5.01 - 10.00 990.00
10.01 - ขึ้นไป 1,500.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ขนส่งเอกชน
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 2.00 80.00
2.01 - 5.00 120.00
5.01 - 10.00 350.00
10.01 - 20.00 650.00
20.01 - 40.00 950.00
40.01 - ขึ้นไป 1,500.00