การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 35.00
0.21 - 0.50 50.00
0.51 - 1.00 60.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - ขึ้นไป 100.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 55.00
0.21 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 90.00
1.01 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 180.00
4.01 - 5.00 220.00
5.01 - ขึ้นไป 250.00