การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 35.00
0.03 - 0.10 40.00
0.11 - 0.25 45.00
0.26 - 0.50 55.00
0.51 - 1.00 70.00
1.01 - 1.50 85.00
1.51 - 2.00 100.00
2.01 - 2.50 125.00
2.51 - 3.00 140.00
3.01 - 3.50 160.00
3.51 - 4.00 180.00
4.01 - 4.50 200.00
4.51 - 5.00 220.00
5.01 - 5.50 245.00
5.51 - 6.00 270.00
6.01 - 6.50 295.00
6.51 - 7.00 320.00
7.01 - 7.50 345.00
7.51 - 8.00 370.00
8.01 - 8.50 400.00
8.51 - 9.00 430.00
9.01 - 9.50 460.00
9.51 - 10.00 490.00
10.01 - ขึ้นไป 1,000.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 20.00
1.01 - 2.00 35.00
2.01 - 3.00 50.00
3.01 - 4.00 65.00
4.01 - 5.00 80.00
5.01 - 6.00 95.00
6.01 - 7.00 110.00
7.01 - 8.00 125.00
8.01 - 9.00 140.00
9.01 - 10.00 155.00
10.01 - 11.00 170.00
11.01 - 12.00 185.00
12.01 - 13.00 200.00
13.01 - 14.00 215.00
14.01 - 15.00 230.00
15.01 - 16.00 245.00
16.01 - 17.00 260.00
17.01 - 18.00 275.00
18.01 - 19.00 290.00
19.01 - 20.00 305.00
20.01 - 21.00 325.00
21.01 - 22.00 340.00
22.01 - 23.00 355.00
23.01 - 24.00 370.00
24.01 - 25.00 385.00
25.01 - 26.00 400.00
26.01 - 27.00 415.00
27.01 - 28.00 430.00
28.01 - 29.00 445.00
29.01 - 30.00 460.00
30.01 - ขึ้นไป 5,000.00