การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 450.00 30.00
450.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 85.00
2.01 - 3.00 120.00
3.01 - 4.00 150.00
4.01 - 5.00 200.00
5.01 - 6.00 250.00
6.01 - 7.00 300.00
7.01 - 8.00 350.00
8.01 - 9.00 400.00
9.01 - 10.00 450.00
10.01 - 11.00 500.00
11.01 - 12.00 500.00
12.01 - 13.00 500.00
13.01 - 14.00 500.00
14.01 - 15.00 500.00
15.01 - 16.00 500.00
16.01 - 17.00 500.00
17.01 - 18.00 500.00
18.01 - 19.00 500.00
19.01 - ขึ้นไป 500.00