ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 1 9
ปานกลาง 1 1 1 12
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

แหวนสวยมากครับ

12-06-2020
19:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

23-04-2019
23:33

สลิลรัตน์

ดี

11-02-2019
10:12

ไม่เปิดเผยชื่อ

...

21-08-2018
08:18

ยุภาพร

สินค้าสวยตรงตามแบบ

29-01-2018
11:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของถูกต้องตาม Spec. ที่ต้องการ

25-10-2017
12:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

20-11-2016
12:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

สุดยอด

16-08-2016
09:12

ธันยพร

-

08-08-2016
19:20

น.ส จีรนันท์

คุณภาพดีค่ะ

12-07-2016
13:09