การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 80.00
0.51 - 1.00 100.00
1.01 - 2.00 200.00
2.01 - 3.00 300.00
3.01 - 4.00 400.00
4.01 - 5.00 500.00
5.01 - 6.00 600.00
6.01 - 7.00 700.00
7.01 - 8.00 800.00
8.01 - 9.00 900.00
9.01 - 10.00 1,000.00
10.01 - ขึ้นไป 1,500.00