ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 3 4 24 2187
ปานกลาง 27 87 164 4520
ไม่พอใจ 0 0 0 59
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 97.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

พันธุ์วิวัฒน์

ส่งเร็ว แพคดีครับ

14-07-2020
09:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็ว แพคเกคดีมาก

14-07-2020
09:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไวดีค่ะ

13-07-2020
07:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าได้ตรงตามที่สั่ง

31-05-2020
09:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

00

20-05-2020
16:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

20-03-2020
09:49

อภิศักดิ์

จัดส่งรวดเร็ว แพ็คของมาเรียบร้อย สินค้าดีเยี่ยม ถูกใจมากครับ

29-12-2019
05:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจ

26-12-2019
01:22

ศักดิ์รพี

สินค้าโอเคเลยครับ

14-12-2019
14:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้ามีความคุ้มค่ามาก

14-12-2019
09:55