การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 60.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - ขึ้นไป 160.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 80.00
1.01 - 2.00 100.00
2.01 - 2.50 130.00
2.51 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 190.00
4.01 - 5.00 230.00
5.01 - 6.00 280.00
6.01 - 7.00 330.00
7.01 - 8.00 380.00
8.01 - 9.00 450.00
9.01 - ขึ้นไป 520.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 70.00
1.01 - 2.00 110.00
2.01 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 180.00
4.01 - 5.00 230.00
5.01 - 6.00 290.00
6.01 - ขึ้นไป 350.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ขนส่งเอกชน
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 60.00
1.01 - 2.00 100.00
2.01 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 190.00
4.01 - 5.00 230.00
5.01 - 6.00 290.00
6.01 - ขึ้นไป 350.00