ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 10
ปานกลาง 0 1 5 57
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจมากค่ะ

19-06-2018
10:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

หากไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ตามเวลาโปรดแจ้งลูกค้าให้เร็วกว่านี้

08-05-2018
22:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

โอนแล้วค่ะ

09-01-2018
15:41

ดลพร

สินค้าดีคุ้มค่ากับราคาค่ะ

04-12-2017
17:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

05-10-2017
20:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่ะ

22-09-2017
13:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

10-09-2017
15:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากๆ

29-08-2017
13:39

สิริกาญจน์

ชอบค่ะ

28-08-2017
09:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

16-07-2017
20:46