การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย EMS (หรือ Kerry Express)
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1,000.00 50.00
1,000.01 - 1,500.00 100.00
1,500.01 - 1,700.00 150.00
1,700.01 - 2,000.00 200.00
2,000.01 - 3,000.00 300.00
3,000.01 - 4,000.00 400.00
4,000.01 - ขึ้นไป 500.00