ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 4
ปานกลาง 0 0 2 16
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

28-09-2019
14:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

เนื้อผ้าดีมากค่ะ ชอบ

19-12-2018
17:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของให้เลือกน้อยไป

12-03-2018
14:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ค่อยพอใจไซส์

06-11-2017
09:30

ชุตินธรา

ดี

08-05-2017
18:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

n

28-09-2016
09:28