ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 7 41
ปานกลาง 4 6 16 128
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

30-04-2020
09:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น

16-12-2019
07:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

good

11-12-2019
09:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่าจะมีราคาส่งมั่งค่ะ

08-12-2019
05:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามที่ต้องการ

13-11-2019
22:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการรวดเร็ว

08-11-2019
09:15

สุพัณณดา

สินค้าถูกต้องที่สั่ง จัดส่งรวดเร็วค่ะ

19-08-2019
14:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไว แพ๊คมาดีมากค่ะ

26-06-2019
20:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งสินค้ารวดเร็วค่ะ

10-06-2019
14:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของจัดส่งรวดเร็ว

25-05-2019
11:36