ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 106
ปานกลาง 2 2 7 197
ไม่พอใจ 0 0 0 4
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 96.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจครับ

04-04-2019
13:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

19-03-2019
20:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

25-01-2019
19:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

Thanks you

06-09-2018
09:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

ห่อของดี

02-06-2018
14:03

สมบูรณ์

ดี

03-04-2018
12:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

27-02-2018
07:31

ชไมพร

ดีค่ะซื้อหลายครั้งแล้วค่ะ

20-02-2018
18:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

21-10-2017
18:24

ชไมพร

สินค้าถูกใจค่ะ

05-10-2017
20:36