การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 40.00
0.03 - 0.25 47.00
0.26 - 0.50 58.00
0.51 - 1.00 75.00
1.01 - 1.50 94.00
1.51 - 2.00 110.00
2.01 - 2.50 140.00
2.51 - 3.00 155.00
3.01 - 3.50 175.00
3.51 - 4.00 195.00
4.01 - 4.50 220.00
4.51 - 5.00 250.00
5.01 - 5.50 280.00
5.51 - 6.00 320.00
6.01 - 6.50 360.00
6.51 - 7.00 400.00
7.01 - 7.50 440.00
7.51 - 8.00 480.00
8.01 - 8.50 520.00
8.51 - 9.00 560.00
9.01 - 9.50 600.00
9.51 - 10.00 640.00
10.01 - 11.00 680.00
11.01 - 12.00 720.00
12.01 - 13.00 760.00
13.01 - 14.00 840.00
14.01 - 15.00 880.00
15.01 - 16.00 940.00
16.01 - ขึ้นไป 1,000.00