ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 13
ปานกลาง 0 0 2 47
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ ได้ของเร็วมาก

13-08-2017
22:16

สราญจิต

ต้องการใบกำกับภาษี ค่ะ ใช้เบิกเงินคืน

09-08-2017
16:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าไม่ครบ ทำให้เสียเวลาและเสียความรู้สึก

23-06-2017
12:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งรวดเร็วมากค่ะ

16-06-2017
10:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามที่ต้องการ

11-06-2017
21:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าเร็วมาก

23-05-2017
19:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งค่ะ

13-12-2016
09:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

กล่องมีการแตก และขาดเล็กน้อย

13-09-2016
16:22

อภิชาติ

Good

26-08-2016
21:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

10-08-2016
09:59