การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 35.00
1.01 - 2.00 50.00
2.01 - 3.00 50.00
3.01 - 4.00 65.00
4.01 - 5.00 80.00
5.01 - 6.00 95.00
6.01 - 7.00 110.00
7.01 - 8.00 125.00
8.01 - 9.00 140.00
9.01 - 10.00 155.00
10.01 - 11.00 170.00
11.01 - 12.00 185.00
12.01 - 13.00 200.00
13.01 - 14.00 215.00
14.01 - 15.00 230.00
15.01 - 16.00 245.00
16.01 - 17.00 260.00
17.01 - 18.00 275.00
18.01 - 19.00 290.00
19.01 - 20.00 305.00
20.01 - 21.00 325.00
21.01 - 22.00 340.00
22.01 - 23.00 355.00
23.01 - 24.00 370.00
24.01 - 25.00 385.00
25.01 - 26.00 400.00
26.01 - 27.00 415.00
27.01 - 28.00 430.00
28.01 - 29.00 445.00
29.01 - ขึ้นไป 460.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 67.00
1.01 - 2.00 97.00
2.01 - 3.00 137.00
3.01 - 4.00 177.00
4.01 - 5.00 217.00
5.01 - 6.00 267.00
6.01 - 7.00 317.00
7.01 - 8.00 367.00
8.01 - 9.00 427.00
9.01 - 10.00 487.00
10.01 - 11.00 502.00
11.01 - 12.00 517.00
12.01 - 13.00 532.00
13.01 - 14.00 547.00
14.01 - 15.00 562.00
15.01 - 16.00 577.00
16.01 - 17.00 592.00
17.01 - 18.00 607.00
18.01 - 19.00 622.00
19.01 - ขึ้นไป 637.00