การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 30.00
0.03 - 0.10 30.00
0.11 - 0.25 30.00
0.26 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 50.00
1.01 - 1.50 70.00
1.51 - ขึ้นไป 75.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 50.00
0.03 - 0.10 50.00
0.11 - 0.25 45.00
0.26 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 82.00
1.01 - 1.50 97.00
1.51 - 2.00 122.00
2.01 - 2.50 137.00
2.51 - 3.00 157.00
3.01 - 3.50 177.00
3.51 - 4.00 197.00
4.01 - 4.50 217.00
4.51 - 5.00 242.00
5.01 - ขึ้นไป 350.00