ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 17
ปานกลาง 0 3 6 64
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 85%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ช้าไปหน่อย

08-03-2020
14:59

นิโลบล

D

16-06-2019
11:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินต้าตรงตามรูป

18-12-2018
13:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

Thanks so much for all your help

23-10-2018
20:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีงาม

05-07-2018
18:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งช้ามาก สีไม่ตรงตามที่สั่ง(สั่งดำ ได้น้ำเงิน)

27-12-2017
23:37

สมาพร

พอใจ

19-12-2017
10:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการดีค่ะ

06-12-2017
19:56

สุภาพร

ส่งไว ง่าย สะดวก

22-11-2017
12:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว คุณภาพดี

10-10-2017
14:49