ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 3
ปานกลาง 0 0 1 6
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งออเดร์ตรงตามสั่งค่ะ

17-09-2019
13:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็ว พูดคุยดีครับ สินค้าคุณภาพ

22-12-2017
22:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วมากครับ

19-02-2017
16:06