การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 60.00
2 - 3 100.00
4 - 5 120.00
6 - 7 140.00
8 - 9 160.00
10 - 11 180.00
12 - 13 200.00
14 - 15 240.00
16 - 17 260.00
18 - 19 280.00
20 - ขึ้นไป 340.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 80.00
2 - 3 160.00
4 - 5 200.00
6 - 7 240.00
8 - 9 280.00
10 - 11 320.00
12 - 13 360.00
14 - 15 380.00
16 - 17 420.00
18 - 19 460.00
20 - ขึ้นไป 500.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - ขึ้นไป 70.00