ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 2 2 6 29
ปานกลาง 4 5 18 59
ไม่พอใจ 0 0 1 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 85.7% 90.6%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

เบ็ญจวรรณ

ดีมากค่ะ

24-01-2018
17:00

รุ้งทอง

ส่งของไวมาก หีบห่อก็ดีด้วย

05-01-2018
20:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

ตรง

06-12-2017
16:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

ห่อมาดีมาก

31-05-2017
10:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

03-05-2017
19:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าจริงเล็ก แต่ก็คู่ควรกับราคา

24-04-2017
16:26

พิมพ์อัจฉรา

ถูกใจค่ะ

10-04-2017
12:44

รัตนา

-

30-03-2017
21:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

แตกกระจาย

22-03-2017
12:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

09-03-2017
07:57