การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 20.00
0.21 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 45.00
1.01 - 2.00 65.00
2.01 - 3.00 95.00
3.01 - 5.00 150.00
5.01 - 6.00 200.00
6.01 - 8.00 300.00
8.01 - 10.00 400.00
10.01 - 12.00 500.00
12.01 - 15.00 600.00
15.01 - 20.00 1,000.00
20.01 - 25.00 1,500.00
25.01 - 30.00 2,000.00
30.01 - 35.00 2,500.00
35.01 - ขึ้นไป 3,000.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 35.00
0.03 - 0.50 45.00
0.51 - 1.00 75.00
1.01 - 1.50 95.00
1.51 - 2.00 125.00
2.01 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 200.00
4.01 - 5.00 250.00
5.01 - 6.00 300.00
6.01 - 7.00 350.00
7.01 - 8.00 400.00
8.01 - 9.00 450.00
9.01 - 10.00 500.00
10.01 - 11.00 550.00
11.01 - 12.00 600.00
12.01 - 13.00 700.00
13.01 - 15.00 1,000.00
15.01 - 20.00 1,500.00
20.01 - 25.00 2,000.00
25.01 - 30.00 2,500.00
30.01 - 35.00 3,000.00
35.01 - 40.00 3,500.00
40.01 - 50.00 4,000.00
50.01 - ขึ้นไป 5,000.00