การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย Flash Express
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 70 บาท ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)