การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 37.00
0.03 - 0.10 42.00
0.11 - 0.25 50.00
0.26 - 0.50 57.00
0.51 - 1.00 65.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 50.00
0.03 - 0.10 54.00
0.11 - 0.25 60.00
0.26 - 0.50 67.00
0.51 - 1.00 87.00
1.01 - 1.50 97.00
1.51 - 2.00 122.00
2.01 - 2.50 137.00
2.51 - 3.00 157.00
3.01 - 3.50 177.00
3.51 - 4.00 197.00
4.01 - 4.50 217.00
4.51 - 5.00 242.00
5.01 - 5.50 267.00
5.51 - 6.00 292.00
6.01 - 6.50 317.00
6.51 - 7.00 342.00
7.01 - 7.50 367.00
7.51 - 8.00 397.00
8.01 - 8.50 427.00
8.51 - 9.00 457.00
9.01 - 9.50 487.00
9.51 - 10.00 502.00
10.01 - 11.00 517.00
11.01 - 12.00 532.00
12.01 - 13.00 547.00
13.01 - 14.00 562.00
14.01 - 15.00 577.00
15.01 - 16.00 592.00
16.01 - 17.00 607.00
17.01 - 18.00 622.00
18.01 - 19.00 637.00
19.01 - 20.00 650.00
20.01 - ขึ้นไป ฟรี
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 250 บาท ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)