ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 35
ปานกลาง 1 1 1 38
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ปัทมา

เนื้อผ้าดีค่ะ

10-12-2018
13:39

ปัทมา

เนื้อผ้าดี

10-12-2018
13:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

..

20-04-2018
19:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไวมากค่ะ

14-11-2017
20:09

สุพร

บริการดีมากคะ

05-07-2017
21:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยดีค่ะ

15-02-2017
19:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากๆเลย

30-11-2016
17:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วดีค่ะ

21-10-2016
16:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

GOOD.

04-09-2016
23:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

31-08-2016
19:49