การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.30 25.00
0.31 - 0.50 35.00
0.51 - 0.75 45.00
0.76 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - 3.00 70.00
3.01 - 4.00 80.00
4.01 - 5.00 90.00
5.01 - 10.00 150.00
10.01 - ขึ้นไป 200.00