การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 299.00 35.00
299.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 50.00
0.03 - 0.10 57.00
0.11 - 0.25 62.00
0.26 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 85.00
1.01 - 1.50 90.00
1.51 - 2.00 120.00
2.01 - 2.50 135.00
2.51 - 3.00 150.00
3.01 - 3.50 170.00
3.51 - 4.00 200.00
4.01 - 4.50 220.00
4.51 - 5.00 240.00
5.01 - 5.50 260.00
5.51 - 6.00 290.00
6.01 - ขึ้นไป 310.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.60 80.00
0.61 - 1.00 80.00
1.01 - 5.00 110.00
5.01 - 10.00 130.00
10.01 - 15.00 210.00
15.01 - ขึ้นไป 270.00