การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งโดยร้านค้า
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 49.00
0.51 - 1.00 60.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - 3.00 180.00
3.01 - 5.00 280.00
5.01 - 7.00 390.00
7.01 - 9.00 550.00
9.01 - 10.00 1,000.00
10.01 - ขึ้นไป 2,000.00