ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 23 72 101 369
ปานกลาง 199 455 537 1685
ไม่พอใจ 1 3 4 10
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 95.8% 96% 96.2% 97.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใช้ดีค่ะ

07-04-2020
21:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

05-03-2020
15:34

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ตรงปก

02-03-2020
15:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่าจะที่เก็บ

27-02-2020
20:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

27-02-2020
06:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ หอมมาก

24-02-2020
12:55

น.ส.กุสุมา

ได้ของไวค่ะ

22-02-2020
10:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขอบคุณ

21-02-2020
10:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งไว ได้รับสินค้าดี

20-02-2020
21:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

..

20-02-2020
13:54