การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 40.00
0.03 - 0.10 50.00
0.11 - 0.25 65.00
0.26 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 80.00
1.01 - 1.50 100.00
1.51 - 2.00 110.00
2.01 - 2.50 135.00
2.51 - 3.00 150.00
3.01 - ขึ้นไป 500.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 80.00
0.51 - 1.00 100.00
1.01 - 1.50 130.00
1.51 - 2.00 150.00
2.01 - 3.00 180.00
3.01 - 4.00 200.00
4.01 - ขึ้นไป 420.00