ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 2 2 8 123
ปานกลาง 6 9 27 236
ไม่พอใจ 0 0 0 2
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้ารวดเร็ว สินค้ามีคุณภาพ

01-02-2019
15:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของเร็วดี คุณภาพเหมาะสมกับราคา

22-01-2019
13:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้ารวดเร็ว

19-11-2018
11:36

สินีพรรณ

คุณภาพดีสมราคา

03-08-2018
21:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

เเเ

16-07-2018
16:49

เกียรติศักดิ์

-

31-05-2018
10:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจ

15-05-2018
08:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดี จัดส่งรวดเร็วครับ

05-05-2018
12:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขอโทษทีครับ ที่ช้าไปหน่อย ได้รับสินค้าแล้วครับ ขอบคุณครับ

02-04-2018
18:21

สาวิตรี

ได้ของไว

13-01-2018
15:57