ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 1
ปานกลาง 0 1 7 7
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

วราศรี

ร้านค้าประสานงานดีมาก รีบติดต่อกลับดดยเร็ว สินค้าตรงปกและแม่ค้าใจดีมากโดยเปลี่ยนมาส่งเป็นแบบ EMS ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

03-05-2020
08:25