ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 3
ปานกลาง 1 2 2 45
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ระบบขนส่งสินค้าดีมาก

23-08-2019
10:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

08-08-2018
07:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

ข้าวอร่อยมาก

22-05-2018
15:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

very good

03-04-2018
13:28