ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 2 43
ปานกลาง 2 2 11 122
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งรวดเร็ว​ครับ

01-07-2020
12:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าได้ตามที่สั่ง

22-01-2020
22:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

อยากให้มีส่งทางอื่นเช่น kerry j&t เป็นต้น

06-09-2019
21:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใช้กล่องใหญ่ ค่าจัดส่งเลยแพงทั้งที่ของไม่ใหญ่มาก

21-05-2019
15:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

19-04-2019
10:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

28-02-2019
07:51

พิมพ์ลภัทร

จัดส่งเร็วมากก

11-02-2019
12:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

21-01-2019
17:36

วนิดา

ดี

18-01-2019
18:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของถึงไวมากครับ

24-11-2018
19:25