ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 1
ปานกลาง 0 0 5 10
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 50%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

มะลิวัลย์

-

24-04-2019
16:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

สั่งสินค้าโอนเงินไม่ได้สินค้า รอขอเงินคืนนานมาก

02-12-2018
14:20