ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 3 12 216
ปานกลาง 23 52 93 337
ไม่พอใจ 0 2 2 8
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 60% 85.7% 96.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

จิราพร

ร้านค้ารวดเร็ว

24-04-2019
18:13

นาย

สินค้าสวยตามรูป

07-03-2019
00:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขั้นตอนซับซ้อนมากไปหน่อย

03-03-2019
17:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

เนื้อผ้าดีคะ

22-02-2019
09:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ แต่ สั่งของ มา2ครั้ง ร้านค้ามีแจ้งกลับมาไม่สามารถส่งสินค้าได้ เป็นที่ร้านค้าที่ไม่อัปเดตสต๊อกสินค้าทำให้เกิดมีปัญหาถึงลูกค้า ซึ่งปัญหานี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเบี้ยงต้นเลย

01-02-2019
09:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

กดขอคืนเงินยาก ของไม่มีกว้าจะคืนเงินได้นาน

29-01-2019
20:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่มี เงินจ่ายแล้ว. แต่ไม่ได้คืน

20-12-2018
11:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

28-11-2018
13:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

เสื้อผ้า เป็นไปตามรูป เนื้อผ้าดีมากๆๆๆ

03-11-2018
13:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

07-09-2018
11:58