ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 3 8 672
ปานกลาง 9 9 57 1700
ไม่พอใจ 0 0 0 14
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีผ้าดี

15-06-2020
08:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี ผ้าบางไปหน่อย

08-06-2020
10:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของมาตรงกับที่สั่ง ถูกใจมากค่ะ

24-04-2020
22:12

รุ่งรัตน์

ขอบคุณที่ให้คืนสินค้าค่ะ

31-03-2020
14:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีตรงตามที่ลงขาย

15-10-2019
13:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพดีมาก

27-09-2019
11:21

พิมพ์ชนก

สินค้าใช้ดีค่ะ

21-09-2019
10:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

02-09-2019
16:32

วฤณดา

ส่งเร็ว คุณภาพดีมาก ผ้าหนา สมราคา

22-08-2019
08:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

29-06-2019
07:34