การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 55.00
1.01 - 2.00 65.00
2.01 - 3.00 80.00
3.01 - 5.00 105.00
5.01 - 10.00 135.00
10.01 - 15.00 170.00
15.01 - 20.00 230.00
20.01 - 21.00 260.00
21.01 - 22.00 290.00
22.01 - 23.00 320.00
23.01 - 24.00 350.00
24.01 - 25.00 380.00
25.01 - 26.00 410.00
26.01 - 27.00 440.00
27.01 - 28.00 470.00
28.01 - 29.00 500.00
29.01 - ขึ้นไป 530.00