การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 40.00
2 - 2 60.00
3 - 3 80.00
4 - 4 100.00
5 - 5 120.00
6 - 6 140.00
7 - 7 160.00
8 - 8 180.00
9 - 9 200.00
10 - 10 220.00
11 - ขึ้นไป 250.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 70.00
2 - 2 90.00
3 - 3 110.00
4 - 4 130.00
5 - 5 150.00
6 - 6 170.00
7 - 7 190.00
8 - 8 210.00
9 - 9 230.00
10 - 10 250.00
11 - ขึ้นไป 270.00