การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 30.00
0.11 - 0.25 35.00
0.26 - 0.50 48.00
0.51 - 1.00 58.00
1.01 - ขึ้นไป 78.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 42.00
0.03 - 0.10 47.00
0.11 - 0.25 52.00
0.26 - 0.50 72.00
0.51 - 1.00 87.00
1.01 - 1.50 102.00
1.51 - 2.00 120.00
2.01 - 2.50 150.00
2.51 - 3.00 170.00
3.01 - ขึ้นไป 200.00