การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 500.00 100.00
500.01 - 1,000.00 100.00
1,000.01 - 1,500.00 200.00
1,500.01 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 50.00
2 - ขึ้นไป 100.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 150 บาท ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ขนส่งเอกชน
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 200 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ขนส่งเอกชนที่เหมาะสมแต่ละพื้นท
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 100 บาท ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)