การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 40.00
0.21 - 0.40 48.00
0.41 - 0.60 66.00
0.61 - 0.80 84.00
0.81 - 1.00 102.00
1.01 - 1.20 114.00
1.21 - 1.40 132.00
1.41 - 1.60 150.00
1.61 - 1.80 168.00
1.81 - 2.00 184.00
2.01 - ขึ้นไป 202.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 80.00
0.26 - 1.00 130.00
1.01 - 2.00 180.00
2.01 - 3.00 230.00
3.01 - 4.00 280.00
4.01 - 5.00 330.00
5.01 - ขึ้นไป 500.00