การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย กรุงเทพและปริมณฑล
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : ฟรีค่าจัดส่ง ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ต่างจังหวัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 2.00 100.00
2.01 - 20.00 200.00
20.01 - 50.00 300.00
50.01 - 200.00 590.00
200.01 - ขึ้นไป 590.00