ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 2 6 6
ปานกลาง 0 1 10 16
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วดีครับ

19-11-2019
20:29

รุจิภา

สินค้าตรงตามที่แจ้ง ร้านค้าแพคสินค้าอย่างดีและส่งสินค้ารวดเร็ว ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน

21-08-2019
22:17

กันยากร

สวยคะ

16-04-2019
19:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

06-04-2019
22:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

ช้า

02-04-2019
12:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีคะ

22-03-2019
10:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

หูกางเกงขาดไปหนึ่งหูแต่ไม่เป็นรัยโดยรวมพอใจ

07-02-2019
01:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

กลางๆครับ

27-12-2018
12:39