ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 4 4 4 4
ปานกลาง 8 14 14 14
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

กันยากร

สวยคะ

16-04-2019
19:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

06-04-2019
22:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

ช้า

02-04-2019
12:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีคะ

22-03-2019
10:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

หูกางเกงขาดไปหนึ่งหูแต่ไม่เป็นรัยโดยรวมพอใจ

07-02-2019
01:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

กลางๆครับ

27-12-2018
12:39