ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 2
ปานกลาง 0 2 2 10
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ควรจะโชว์สีว่าแบบไหนมีสีอะไร พร้อมมีชื่อแบบด้วยค่ะ

28-03-2018
18:48

อภิรดี

ส่งของเร็วและแพ็คมาดีมากค่ะ แต่สินค้าได้ไม่ตรงกับ set ที่ต้องการ ทางร้านควรระบุชื่อ set ให้ตรงกับรูปค่ะ

24-02-2018
19:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี ไม่มีค่าส่ง

09-02-2018
16:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

ประทับสินค้าและบริการค่ะ

25-01-2018
11:48

ภัญจน์ณิชา

ก็ดี

05-01-2018
11:19