ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 1 16
ปานกลาง 0 0 1 16
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ศศิกร

สินค้าตรงตามสั่ง หอมมีระดับค่ะ

18-06-2020
20:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการไว หีบห่อดี

12-12-2018
11:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้ของตามสั่งค่ะ

10-10-2018
20:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

28-02-2018
11:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งไว ได้สินค้าครบถ้วน

12-01-2018
18:03

ภัทริยา

กลิ่นหอมมาก บรรจุห่อดี ขอบคุณคะ

02-07-2017
17:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไว ของครบ บรรจุเรียบร้อย

29-06-2017
21:35

สุพิชฌาย์

ได้รับเร็วมากกก น้ำหอมหอมดีค่ะ

18-11-2016
13:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใช้กลิ่นนี้ประจำค่ะ

26-10-2016
17:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

กลิ่นหอมสุดๆ ส่งไวมาก

28-09-2016
13:09