ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 2 7
ปานกลาง 11 11 17 30
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากๆขอบคุณครับ จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอน

13-02-2020
06:44

ร.ต.หญิง อรุณี

ตัวสินค้าชอบมากค่ะ แข็งแรงดี แขวนของและวางโทรศัพท์ได้ดีค่ะ

18-01-2020
11:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

18-05-2019
05:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามประกาศ

31-03-2019
22:34

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

16-01-2019
17:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

เรียบร้อยดี

07-01-2019
20:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการดี คุณภาพตามที่ต้องการ

13-09-2018
13:11

Sirirak

ไม่มี

23-06-2018
17:31